Wodociągi Kieleckie dla żeglarzy
POLSAILNG żeglarstwo dla dzieci 2023
[REKRUTACJA]

-->
.

Aby zapisać dziecko na zajęcia żeglarskie najpierw [musisz się tu zarejestrować]

imię dziecka:
nazwisko dziecka:
data urodzenia dziecka (RRRR-MM-DD):

Zapisuję dziecko na
bezpłatne
zajęcia WODNY ŚWIAT


. [podaj najpierw dane rodzica]