Wodociągi Kieleckie dla żeglarzy
POLSAILNG żeglarstwo dla dzieci 2019
[REKRUTACJA]

Wybierz rok: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 0, pokaz ostatnie wiadomosci
Zagle Kielce: Zbiera się Sejmik Nadzwyczajny Świętokrzyskiego OZŻ

Zbiera się Sejmik Nadzwyczajny Świętokrzyskiego OZŻ

2019-02-01,  Andrzej   ...powrót do newsów

Na dzień 16 lutego 2019 roku zwołano Nadzwyczajny Sejmik Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Powodem nadzwyczajnym jest rezygnacja lub zapowiedź rezygnacji znacznej części obecnego Zarządu ŚOZŻ z pełnionych funkcji. Zamiar odejścia zgłosił między innymi Prezes, Sekretarz i Skarbnik, co wymusza wybory nowego składu zarządu. Zanosi się na zmianę pokoleniową.

W tej sytuacji członkowie naszego Klubu zostali "wywołani do tablicy". Otóż ostatnie lata stały pod znakiem znacznej liberalizacji przepisów żeglarskich i ograniczania roli ozetżetów. Zniknęły prawie wszystkie kompetencje okręgowych związków. Nie mają już monopolu na szkolenia czy badania techniczne. Zniknęły też tradycyjne źródła dochodów. Wszystko zostało albo uwolnione (i każdy może to robić) albo przejęte przez PZŻ ...z wyjątkiem spraw sportowych. Okręgi administrują między innymi dotacjami Polskiej Federacji Sportu, powołują kadry wojewódzkie, organizują Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. To są twarde obowiązki okręgów.

Przypomnieć należy, że Polski Związek Żeglarski powstał tylko po to, żeby zgłosić sportowców na Olimpiadę w Paryżu. Podobnie "Kielecki Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego" został powołany tylko w celu "poprawy spraw sportowych, które ostatnio kulały". Wygląda więc na to, że związek sportowy wraca do sportowców.
W tej sytuacji chcemy, czy nie chcemy, powinniśmy przyjąć odpowiedzialność i kandydować do władz. Oczywiście nie będziemy się zajmować tylko sportem. Liczymy na udział w nowym zarządzie wszystkich środowisk żeglarskich.

Dokumenty przygotowane na Sejmik:
* Zawiadomienie o Sejmiku
* Porządek Obrad Sejmiku
* Regulamin Obrad Sejmiku
* Projekt Statutu
* Sprawozdanie Finansowe za 2018 r.
* Sprawozdanie Finansowe i merytoryczne za okres kadencji 2017 - 2018 r.
* Opinia Komisji Rewizyjnej