Wodociągi Kieleckie dla małych żeglarzy
 Aktualności | Zapisy | Lekcje żeglarskie | Sponsorzy | FB | Kontakt | PGŚ | TV | Red | [szukaj] | Wodociągi Kieleckie
Zagle Kielce: Rybnickie Regaty Żeglarskie, 2019

Rybnickie Regaty Żeglarskie, 2019

2019-04-07,  Andrzej   ...powrót do newsów

W nie­dzie­lę 7 kwiet­nia 2019 r. za­koń­czy­ły się Ryb­nic­kie Regaty Że­glar­skie or­ga­ni­zo­wa­ne przez Sekcję Że­glar­ską TS Kuźnia Rybnik. Zawody trafiły na niekorzystną pogodę. Przez 3 dni odbyły się zaledwie dwa wyścigi i to w bardzo zmiennym wietrze.

Rybnickie Regaty były w tym roku eli­mi­na­cjami do Mi­strzostw Europy Laser 4,7 W tej konkurencji wśród kobiet wygrała Klara Sobczak z Chojnic przed dwiema rybniczankami: Zuzanną Wi­dom­ską i Hanną Koczar. Nasza Natalia Nadrzewia zakończyła regaty na 8 miejscu (na 24 łódki).

Nieco lepiej w tej loterii poradziła sobie Natalia Borusińska w klasie Laser Radial. Zajęła 9 miejsce generalnie i 3 wśród kobiet. Startowało 20 łódek.

W Optimistach tym razem nie wystawiliśmy ekipy.