Wodociągi Kieleckie dla żeglarzy
POLSAILNG żeglarstwo dla dzieci 2023
[REKRUTACJA]

-->
Wybierz rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 0, pokaz ostatnie wiadomosci
Zagle Kielce: Rybnickie Regaty Żeglarskie, 2019

Rybnickie Regaty Żeglarskie, 2019

2019-04-07,  Andrzej   ...powrót do newsów

W nie­dzie­lę 7 kwiet­nia 2019 r. za­koń­czy­ły się Ryb­nic­kie Regaty Że­glar­skie or­ga­ni­zo­wa­ne przez Sekcję Że­glar­ską TS Kuźnia Rybnik. Zawody trafiły na niekorzystną pogodę. Przez 3 dni odbyły się zaledwie dwa wyścigi i to w bardzo zmiennym wietrze.

Rybnickie Regaty były w tym roku eli­mi­na­cjami do Mi­strzostw Europy Laser 4,7 W tej konkurencji wśród kobiet wygrała Klara Sobczak z Chojnic przed dwiema rybniczankami: Zuzanną Wi­dom­ską i Hanną Koczar. Nasza Natalia Nadrzewia zakończyła regaty na 8 miejscu (na 24 łódki).
Natalia Nadrzewia: Po słabym starcie trudno było cokolwiek odrobić. Czasami przychodziła taka zmiana, że jednym halsem ze startu płynęło się prosto na boję.

Nieco lepiej, w tej loterii, poradziła sobie Natalia Borusińska w klasie Laser Radial. Zajęła 9 miejsce generalnie i 3 wśród kobiet. Startowało 20 łódek.

W Optimistach tym razem nie wystawiliśmy ekipy.