Wodociągi Kieleckie dla żeglarzy
POLSAILNG żeglarstwo dla dzieci 2019
[REKRUTACJA]

Wybierz rok: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 0, pokaz ostatnie wiadomosci
Zagle Kielce: Zawiadomienie o XXIII Nadzwyczajnym Sejmiku Świętokrzyskiego OZŻ

Zawiadomienie o XXIII Nadzwyczajnym Sejmiku Świętokrzyskiego OZŻ

2019-05-18,  Andrzej   ...powrót do newsów

Zarząd Świętokrzyskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego zwołuje Nadzwyczajny Sejmik Sprawozdawczy.

Odbędzie się on w sobotę 15 czerwca 2019 roku, o godzinie 10:00, w biurze ŚOZŻ przy ul. Zagnańskiej 82 w Kielcach.

W trakcie Sejmiku odbędzie się:

1) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2018 i podjęcie uchwały o przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego na cele statutowe na rok następny,

2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego Zarządu za okres kadencji 2017 - 2018 i udzielenie absolutorium,

3) przyjęcie nowego statutu,
4) zatwierdzenie protokołu XXII Sejmiku (z dnia 16 lutego 2019)
5) dyskusja środowiskowa

Dokumenty Sejmiku:
projekt Porządku Obrad
Regulamin Obrad Sejmikowych,
Protokół XXII Sejmiku z 16 lutego 2019,
bilans 2018 oraz rachunek zysków i strat 2018
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r,
projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 - 2018 r,
projekt Statutu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu.

Proszę o zgłaszanie uwag:
• tel. 501-458-100,
• email: Andrzej.Kosmala.ck@wp.pl
• adres: ŚOZŻ, ul. Chodkiewicza 87, Kielce
• osobiście: biuro ŚOZŻ, ul. Zagnańska 82 codziennie od 14:00 do 18:00, w soboty i niedziele od 11:00 do 14:00