Wodociągi Kieleckie dla żeglarzy
POLSAILNG żeglarstwo dla dzieci 2023
[REKRUTACJA]

-->
Wybierz rok: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 0, pokaz ostatnie wiadomosci
Zagle Kielce: Puchar Rybnika 2013 - pierwsze regaty Huberta na Laserze

Puchar Rybnika 2013 - pierwsze regaty Huberta na Laserze

2013-04-07,  Janusz Kasiak   ...powrót do newsów

Wyjeżdżając z Kielc na polach widzieliśmy jeszcze zalegający śnieg, natomiast Cedzyna pokryta była grubą warstwą lodu. W takiej sytuacji pozostało tylko spakować sprzęt i wyruszyć na ciepłe wody przy Elektrowni Rybnik.

Dla Huberta był to debiut, ponieważ zakończył już swoją 5-letnią przygodę na Optimiście i przesiadł się na łódkę klasy laser 4,7. Przez pierwsze dwa dni zgrupowania Hubert starał się oswoić z nową łódką, dzielnie walcząc o przetrwanie przy wietrze wiejącym z siłą do 9,5 m/s i temperaturze powietrza 10 C. Nie obyło się oczywiście bez kilku wywrotek:)

W weekend (4-7 kwietnia) na wodach Zalewu Ryb­nic­kie­go odbyły się Ryb­nic­kie Regaty Że­glar­skie in­au­gu­ru­ją­ce sezon re­ga­to­wy w Polsce. W im­pre­zie wzięło udział ponad 80 za­wod­ni­ków z całego kraju Regaty te sta­no­wią dla klasy laser 4,7 pierw­szą z trzech eli­mi­na­cji do Mi­strzostw Europy, które w tym sezonie zostaną ro­ze­gra­ne na Wę­grzech. Pogoda za­pew­ni­ła od­po­wied­nią dawkę słońca i wiatru. Ro­ze­gra­nych zostało 9 wy­ści­gów przy zmien­nych wa­run­kach wietrz­nych, zarówno pod wzglę­dem siły jak i kie­run­ku.
Bardzo dobrze spisał się Hubert który ostatecznie wywalczył 18 miejsce.